טבלת מדד המחירים לצרכן ותשומות הבניה

מדד המחירים לצרכן, כיצד הוא משפיע על הלוואת המשכנתא שלנו?

מדד המחירים לצרכן מעיד על ערך הכסף בכל זמן נתון, כלומר, כמה השקל שלנו יכול לקנות היום ביחס לזמן אחר.

ההצמדה למדד המחירים לצרכן נועדה במטרה לשמור על ערך הכסף בכל זמן נתון.  מדד המחירים לצרכן נקבע ע"י סקר סטטיסטי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

מדד המחירים לצרכן נקבע ע"פי איחוד נתונים של סחורות בשוק ותנודות מחירן. מדד המחירים לצרכן מפורסם בכל ה- 15 לכל חודש. כלומר, מדד חודש מרץ יפורסם ב- 15 לאפריל וכן הלאה.

בהלוואות המשכנתא, מדד המחירים לצרכן משפיע על הלוואות שמוגדרות "צמודות למדד" כמו – קבועה צמודה למדד, משתנה צמודה למדד. 

ההצמדה למדד משפיעה באופן ישיר על יתרת הקרן בכל זמן נתון. כלומר, בכמה שהמדד עלה החודש, יתרת הקרן תעלה בהתאמה ולוח הסילוקים יחושב מחדש ביחס ליתרת הקרן החדשה. ירידה במדד תוריד את יתרת הקרן עד לנקודת ה 0.

האינפלציה בישראל לשנת 2021

 

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0.2%  0.8% 
פברואר 0.3% 0.2%
ינואר -0.1% 0.6%

האינפלציה בישראל לשנת 2020

 

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -0.7%  0.5% 
דצמבר -0.1% 0.4%
נובמבר -0.2% 0.0%
אוקטובר 0.3% -0.1%
ספטמבר -0.1% -0.1%
אוגוסט 0.0% 0.1%
יולי 0.2% 0.0%
יוני -0.1% 0.0%
מאי -0.3% -0.1%
אפריל -0.3% -0.1%
מרץ 0.4% 0.2%
פברואר -0.1% 0.0%
ינואר -0.4% 0.2%

האינפלציה בישראל לשנת 2019

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0.6%  1.1% 
דצמבר 0.0% 0.2%
נובמבר -0.4% 0.0%
אוקטובר 0.4% -0.1%
ספטמבר -0.2% 0.0%
אוגוסט 0.2% 0.1%
יולי -0.3% 0.0%
יוני -0.6% 0.0%
מאי 0.7% 0.1%
אפריל 0.3% 0.1%
מרץ 0.5% 0.0%
פברואר 0.1% 0.1%
ינואר -0.1% 0.6%

האינפלציה בישראל לשנת 2018

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0.8%  2.1% 
דצמבר -0.3% 0.1%
נובמבר -0.3% 0.0%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0.1% 0%
אוגוסט 0.1% 0.2%
יולי 0% 0.3%
יוני 0.1% 0.1%
מאי 0.5% 0.1%
אפריל 0.4% 0.3%
מרץ 0.3% 0.1%
פברואר 0.1% 0.3%
ינואר -0.5% 0.5%

האינפלציה בישראל לשנת 2017

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0.4%  2.1% 
דצמבר 0.1% 0.3%
נובמבר -0.3% 0.1%
אוקטובר 0.3% 0.2%
ספטמבר 0.1% 0.2%
אוגוסט 0.3% 0.5%
יולי -0.1% 0.2%
יוני -0.7% 0.2%
מאי 0.4% 0%
אפריל 0.2% 0.2%
מרץ 0.3% 0%
פברואר 0% 0.2%
ינואר -0.2% 0%

האינפלציה בישראל לשנת 2016

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -0.2%  1.6% 
דצמבר 0% 0%
נובמבר -0.4% 0.2%
אוקטובר 0.2% 0%
ספטמבר -0.1% 0.3%
אוגוסט -0.3% 0%
יולי 0.4% 0.4%
יוני 0.3% 0.1%
מאי 0.3% 0.2%
אפריל 0.4% 0.3%
מרץ -0.2% 0%
פברואר -0.3% -0.2%
ינואר -0.5% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2015

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -1%  1% 
דצמבר -0.1% 0.4%
נובמבר -0.4% -0.1%
אוקטובר 0.1% 0.1%
ספטמבר -0.4% 0.1%
אוגוסט -0.2% 0.2%
יולי 0.2% 0.1%
יוני 0.3% 0%
מאי 0.2% 0%
אפריל 0.6% 0%
מרץ 0.3% 0.2%
פברואר -0.7% -0.1%
ינואר -0.9% 0.1%

האינפלציה בישראל לשנת 2014

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -0.2%  0.8% 
דצמבר 0% 0.1%
נובמבר -0.2% 0.2%
אוקטובר 0.3% 0.3%
ספטמבר -0.3% -0.1%
אוגוסט -0.1% 0.1%
יולי 0.1% -0.1%
יוני 0.3% -0.1%
מאי 0.1% 0.1%
אפריל 0.1% 0.1%
מרץ 0.3% -0.1%
פברואר -0.2% 0%
ינואר -0.6% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2013

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.8%  1.5% 
דצמבר 0.1% 0%
נובמבר -0.4% 0.1%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0% 0.2%
אוגוסט 0.2% 0.1%
יולי 0.3% 0%
יוני 0.8% 0.2%
מאי 0.1% 0.3%
אפריל 0.4% -0.2%
מרץ 0.2% 0%
פברואר 0% 0.2%
ינואר -0.2% 0.5%

האינפלציה בישראל לשנת 2012

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.6%  3.3% 
דצמבר 0.2% 0.1%
נובמבר -0.5% 0.3%
אוקטובר -0.2% 0%
ספטמבר 0% 0%
אוגוסט 1% 0.4%
יולי 0.1% 0.3%
יוני -0.3% 0.3%
מאי 0% 0.1%
אפריל 0.9% 0.7%
מרץ 0.4% 0.3%
פברואר 0% 0.5%
ינואר 0% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2011

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 2.2%  4.2% 
דצמבר 0% -0.1%
נובמבר -0.1% 0.2%
אוקטובר 0.1% 0.1%
ספטמבר -0.2% 0.3%
אוגוסט 0.5% 0.3%
יולי -0.3% 0.7%
יוני 0.4% 0.7%
מאי 0.5% 0.8%
אפריל 0.6% 0%
מרץ 0.2% 0%
פברואר 0.3% 0.6%
ינואר 0.2% 0.6%

האינפלציה בישראל לשנת 2010

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 2.8%  3.8% 
דצמבר 0.4% 0.5%
נובמבר 0.1% 0.3%
אוקטובר 0.3% 0.1%
ספטמבר 0.3% 0.2%
אוגוסט 0.5% 0.5%
יולי 0.5% -0.1%
יוני 0.3% -0.2%
מאי 0.4% 0.2%
אפריל 0.9% 0.9%
מרץ 0.1% 0.6%
פברואר -0.3% 0.5%
ינואר -0.7% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2009

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 4%  0.1% 
דצמבר 0% 0.2%
נובמבר 0.3% 0.2%
אוקטובר 0.2% -0.2%
ספטמבר -0.3% 0%
אוגוסט 0.5% -0.1%
יולי 1.1% 0.3%
יוני 0.9% 0.1%
מאי 0.4% 0%
אפריל 1% 0.1%
מרץ 0.5% 0%
פברואר -0.1% 0%
ינואר -0.5% -0.5%

האינפלציה בישראל לשנת 2008

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 3.7%  3.3% 
דצמבר -0.1% -0.2%
נובמבר -0.6% -0.2%
אוקטובר 0.1% -1.7%
ספטמבר 0% -0.6%
אוגוסט 0.8% 0.2%
יולי 1.1% 1.5%
יוני 0.1% 1.1%
מאי 0.7% 1.6%
אפריל 1.5% 1.3%
מרץ 0.3% 0.3%
פברואר -0.2% -0.4%
ינואר 0% 0.4%

האינפלציה בישראל לשנת 2007

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 3.4%  3.1% 
דצמבר 0.6% 0%
נובמבר 0.4% -0.1%
אוקטובר 0.1% -0.2%
ספטמבר -0.5% 0.1%
אוגוסט 0.7% 0.3%
יולי 1.1% 1.1%
יוני 0.7% 0.7%
מאי 0% -0.2%
אפריל 0.5% 0%
מרץ 0.2% 0.3%
פברואר -0.3% 0.2%
ינואר -0.1% 0.9%

האינפלציה בישראל לשנת 2006

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -0.1%  5.8% 
דצמבר 0% -0.3%
נובמבר -0.2% 0%
אוקטובר -0.7% -0.3%
ספטמבר -0.9% 0.4%
אוגוסט 0% 0.7%
יולי 0.1% 0.9%
יוני 0.1% 1%
מאי 0% 0.6%
אפריל 0.9% 0.7%
מרץ 0.3% 0.5%
פברואר 0.6% 0.4%
ינואר -0.3% 1.2%

האינפלציה בישראל לשנת 2005

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 2.4%  6.1% 
דצמבר -0.2% -0.6%
נובמבר -0.1% -0.8%
אוקטובר 0.8% -0.5%
ספטמבר 0.1% 0.3%
אוגוסט 0.2% 2.7%
יולי 1.1% 2.8%
יוני 0.1% 0.5%
מאי 0.3% 0.2%
אפריל 0.7% 0.3%
מרץ -0.2% 0.3%
פברואר 0.2% 0.1%
ינואר -0.6% 0.8%

האינפלציה בישראל לשנת 2004

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.2%  4.8% 
דצמבר 0.1% 0.2%
נובמבר -0.1% 0.2%
אוקטובר 0% -0.7%
ספטמבר -0.2% 0.1%
אוגוסט 0.2% -0.3%
יולי -0.2% 0.4%
יוני 0% 0.1%
מאי 0.4% 0.4%
אפריל 1.1% 0.4%
מרץ -0.1% 1.5%
פברואר 0.2% 1.3%
ינואר -0.2% 1.2%

האינפלציה בישראל לשנת 2003

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום -1.9%  2.4% 
דצמבר -0.2% -0.2%
נובמבר -0.2% 0.5%
אוקטובר 0% -1.5%
ספטמבר -0.5% 0.6%
אוגוסט 0.2% 0.4%
יולי -0.7% 1.2%
יוני -0.6% 0.8%
מאי -0.5% -0.7%
אפריל -0.2% -0.2%
מרץ 0.2% 0.2%
פברואר 0.4% 0.5%
ינואר 0.2% 0.8%

האינפלציה בישראל לשנת 2002

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 6.2%  6.4% 
דצמבר -0.3% 0.7%
נובמבר -0.8% 0.5%
אוקטובר 0.6% -0.4%
ספטמבר 0.4% -1%
אוגוסט -0.4% 0.4%
יולי 0.6% 1.4%
יוני 1.3% 1.8%
מאי 0.9% 0.7%
אפריל 1.5% 0.7%
מרץ 0.5% 0.2%
פברואר 0.8% 0.7%
ינואר 1.1% 0.7%

האינפלציה בישראל לשנת 2001

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.4%  1.2% 
דצמבר -0.1% 0.2%
נובמבר -0.6% 0.1%
אוקטובר 0.1% -1.2%
ספטמבר 0.2% -0.3%
אוגוסט 0.3% 0.2%
יולי 0.4% 1.2%
יוני 0.3% 1.2%
מאי 0.4% 0.1%
אפריל 0.9% -0.1%
מרץ 0.2% -0.2%
פברואר -0.1% -0.3%
ינואר -0.6% 0.3%

האינפלציה בישראל לשנת 2000

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 0% 2.2% 
דצמבר -0.1% 0.2%
נובמבר 0% 0.4%
אוקטובר 0.6% -1.8%
ספטמבר -0.6% -0.2%
אוגוסט -0.6% -0.2%
יולי 0.3% 1.5%
יוני 0.3% 1.7%
מאי 0.9% 0.4%
אפריל 0.5% 0.1%
מרץ -0.3% 0.3%
פברואר -0.5% 0.2%
ינואר -0.5% -0.4%
 

האינפלציה בישראל לשנת 1999

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 1.4%  2.1% 
דצמבר 0% 0.3%
נובמבר -0.2% -0.1%
אוקטובר 0.7% -0.5%
ספטמבר 0.5% -1.2%
אוגוסט 0.5% 0.2%
יולי 0.3% 1.4%
יוני 0.3% 1.4%
מאי 0.5% 0.3%
אפריל 0.3% 0.1%
מרץ -0.2% 0.4%
פברואר -0.8% -0.3%
ינואר -0.5% 0.1%

האינפלציה בישראל לשנת 1998

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 8.4%  11.3% 
דצמבר 0.1% 0.3%
נובמבר 1.3% 1.3%
אוקטובר 3% 6%
ספטמבר 1.4% -0.6%
אוגוסט 0.5% 0.6%
יולי -0.1% 1.4%
יוני 0.4% 1.6%
מאי 0.4% -0.3%
אפריל 1.4% 0.7%
מרץ -0.2% 0.2%
פברואר -0.1% 0.1%
ינואר 0.3% 0%

האינפלציה בישראל לשנת 1997

חודש בשנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומות הבניה
סיכום 6.8%  7.9% 
דצמבר -0.3% 0.2%
נובמבר -0.3% -0.2%
אוקטובר 1.2% -1.2%
ספטמבר -0.1% 0.5%
אוגוסט 0.4% 0.8%
יולי 1% 2.5%
יוני 1.1% 2.5%
מאי 0.5% -0.3%
אפריל 0.7% 0.9%
מרץ 1% 0.3%
פברואר 1.2% 1.4%
ינואר 0.4% 0.5%