ריביות משכנתא – מה ניתן לקבל מהבנקים

 

תאריך עדכון אחרון: 2021-03-11

ריביות משכנתא צמודות למדד

מסלול / אחוז מימון עד 45% מימון 46% – 60% מימון 61% – 70% מימון 71% – 75% מימון
ריבית משתנה כל 5 צמודה למדד 1.55% – 1.95% 1.80% – 2.20% 1.90% – 2.20% 1.90% – 2.20%
קצ"מ 4 – 5 שנים 0.60% – 0.70% 0.70% – 0.90% 1.00% – 1.10% 1.00% – 1.10%
קצ"מ 6 – 7 שנים 0.70% – 0.80% 0.90% – 1.05% 1.10% – 1.15% 1.10% – 1.15%
קצ"מ 8 – 9 שנים 0.90% – 1.00% 1.05% – 1.15% 1.20% – 1.30% 1.20% – 1.30%
קצ"מ 10 – 11 שנים 1.10% – 1.20% 1.20% – 1.35% 1.40% – 1.55% 1.40% – 1.55%
קצ"מ 12 – 13 שנים 1.20% – 1.35% 1.40% – 1.50% 1.55% – 1.65% 1.55% – 1.65%
קצ"מ 14 – 15 שנים 1.30% – 1.40% 1.50% – 1.60% 1.65% – 1.75% 1.65% – 1.75%
קצ"מ 16 – 17 שנים 1.40% – 1.50% 1.55% – 1.65% 1.70% – 1.90% 1.70% – 1.90%
קצ"מ 18 – 19 שנים 1.40% – 1.50% 1.55% – 1.65% 1.70% – 1.90% 1.70% – 1.90%
קצ"מ 20 – 21 שנים 1.45% – 1.55% 1.60% – 1.70% 1.80% – 1.90% 1.80% – 1.90%
קצ"מ 22 – 23 שנים 1.70% – 1.80% 1.80% – 1.95% 1.95% – 2.05% 1.95% – 2.05%
קצ"מ 24 – 25 שנים 1.70% – 1.80% 1.80% – 2.00% 2.00% – 2.10% 2.00% – 2.10%
קצ"מ 26 – 27 שנים 1.80% – 1.95% 1.95% – 2.15% 2.15% – 2.25% 2.15% – 2.25%
קצ"מ 28 – 29 שנים 1.80% – 1.95% 1.95% – 2.15% 2.15% – 2.25% 2.15% – 2.25%
קצ"מ 30 שנים 1.80% – 1.95% 1.95% – 2.15% 2.15% – 2.25% 2.15% – 2.25%
ריביות זכאות משכנתא משרד  הבינוי והשיכון לתקופה של 10 שנים 1.28% 1.28% 1.28% 1.28%
ריביות זכאות משכנתא משרד הבינוי והשיכון לתקופה של 15 שנים 1.57% 1.57% 1.57% 1.57%
ריביות זכאות משכנתא משרד הבינוי והשיכון לתקופה של 20 שנים 1.78% 1.78% 1.78% 1.78%
ריביות זכאות משכנתא משרד הבינוי והשיכון לתקופה של 25 שנים 2.06% 2.06% 2.06% 2.06%
ריביות זכאות משכנתא משרד הבינוי והשיכון לתקופה של 30 שנים 2.34% 2.34% 2.34% 2.34%